Upharma

Upharma

By CPC1HN

  • Category: Utilities
  • Release Date: 2020-02-14
  • Current Version: 1.0
  • Adult Rating: 12+
  • File Size: 32.79 MB
  • Developer: CPC1HN
  • Compatibility: Requires iOS 10.0 or later.

Description

Một sản phẩm dành cho khách hàng, nhà thuốc, giúp quản lí và báo cáo poster.Hỗ trợ các tính năng sau: - Tạo poster - Báo cáo poster - Xem các poster đã tạo và báo cáo

Screenshots

keyboard_arrow_up